комплексні перевірки Tag

«Підводні камені» комплексних перевірок

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2015 №1553 було затверджено План комплексних перевірок підприємств на 2016 рік.

Його було розроблено з метою скорочення протягом року перевірок суб’єкта господарювання різними контролюючими органами шляхом їх об’єднання в комплексні заходи контролю, можливість проведення яких передбачена частиною другою статті 4 Закону України від 05.04.2007 №877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі – Закон №877-V). При цьому, достатньою підставою для проведення комплексного планового заходу є внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів перевірок різних органів державного нагляду (контролю).