Консалтинговые услуги в сфере систем менеджмента качеством

  • разработка документации системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ISO 9001
  • внедрение системы менеджмента качества и подготовка организации к сертификации
  • внедрение процессного подхода в системе менеджмента качества для совершенствования бизнес-процессов организации с использованием цикла PDCA при общей сосредоточенности на риск-ориентированном мышлении
  • проведение внутреннего аудита системы менеджмента качеством путем привлечения консалтинговой компании
  • индивидуальное консультирование высшего руководства организации по вопросам разработки, внедрении, поддерживании постоянном улучшении системы менеджмента качеством
Позиція Верховного Суду щодо оскарження дій інспектора ДФС, які полягають у складанні протоколу про адміністративне правопорушення.
(Українська) Непередбачувані та неймовірні пригоди податкових накладних
(Українська) Поговоримо … про дату надходження валютної виручки?
(Українська) Фіктивне підприємництво та доречність застосування практики Європейського суду з прав людини у справах Інтерсплав проти України, «Булвес» АД проти Болгарії і Бізнес Супорт Центр проти Болгарії
(Українська) Звільнений з держслужби не значить звільнений від кримінальної відповідальності???
(Українська) Думки щодо можливості “покарання” для недобросовісних ліцензіатів