Консалтинговые услуги в сфере систем менеджмента качеством

  • разработка документации системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ISO 9001
  • внедрение системы менеджмента качества и подготовка организации к сертификации
  • внедрение процессного подхода в системе менеджмента качества для совершенствования бизнес-процессов организации с использованием цикла PDCA при общей сосредоточенности на риск-ориентированном мышлении
  • проведение внутреннего аудита системы менеджмента качеством путем привлечения консалтинговой компании
  • индивидуальное консультирование высшего руководства организации по вопросам разработки, внедрении, поддерживании постоянном улучшении системы менеджмента качеством
(Українська) Чи можуть громадські організації здійснювати підприємницьку діяльність?
(Українська) Критерії ризировості
Позиція Верховного Суду щодо оскарження дій інспектора ДФС, які полягають у складанні протоколу про адміністративне правопорушення.
(Українська) Непередбачувані та неймовірні пригоди податкових накладних
(Українська) Поговоримо … про дату надходження валютної виручки?
(Українська) Фіктивне підприємництво та доречність застосування практики Європейського суду з прав людини у справах Інтерсплав проти України, «Булвес» АД проти Болгарії і Бізнес Супорт Центр проти Болгарії