Роль консалтингу для бізнесу

юридичний супровід бізнесу

На сьогоднішній день термін “консалтинг” є знайомим чи не кожному пересічному громадянину, а в бізнесових колах його застосування з кожним днем стає все більш актуальним та просто життєво необхідним для повноцінного розвитку і функціонування компанії. У дослівному перекладі (з англ. consulting)  консалтинг означає   «консультування», а в загальновживаній бізнес-термінології – консультування із застосуванням спеціальних знань.

Україна, у  порівнянні із західними тенденціями ведення бізнесу, тільки набирає обертів на ринку консалтингових послуг, який фактично виник у нас лише наприкінці 1990-х років. Його розвиток був зумовлений динамікою росту бізнесу, запровадженням новацій, появою конкуренції та зміною законодавства країни на шляху переходу до ринкової економіки.

Для порівняння – в Америці перша офіційна консалтингова фірма була заснована ще на початку ХХ століття, а дещо пізніше хвиля консалтингу дісталася і Європи. Той факт, що станом на сьогодні такі послуги не тільки укорінилися у світі, але і набули вагомого поширення, говорить про невгасаючий попит на них та доцільність їх застосування.

Не секрет, що прийнявши рішення про заснування власного бізнесу, особа, з моменту реєстрації компанії та надалі щоденно під час здійснення господарської діяльності, взаємодіє тим чи іншим способом з державою в особі контролюючих органів. Для спілкування з останніми в одній правовій площині необхідно володіти спеціальними технічними, фінансово-аналітичними, технологічними, виробничими, проектними знаннями та бути не просто обізнаним із законодавством країни, а й встигати стежити за численними змінами до нього. Зрозуміло, що захищати свою справу, відстоювати власні інтереси, приймати оптимальні бізнес-рішення, не володіючи спеціальними знаннями, практично неможливо. У такому випадку при нагоді і стають спеціалізовані консалтингові фірми.

Консалтинг, по суті, – це аналітика певної сфери: фінансової, комерційної, технологічної, технічної (у поєднанні з експертною діяльністю). Його метою і є надання допомоги у розвитку та захисті бізнесу, досягненні поставлених ним цілей  шляхом застосування спеціальних знань, спрямованих на професійний аналіз, обґрунтування перспектив, доцільності та раціональності, із врахуванням особливостей бізнесу, проблем та потреб клієнта.

Одним із найскладніших і таким, що потребує, окрім спеціальних знань, ще і наявності відповідних дозвільних документів у вигляді ліцензій, сертифікатів, є технічний консалтинг, який полягає, зокрема, в обстеженні об′єктів на предмет дотримання останніми будівельних норм, норм пожежної та техногенної безпеки тощо. Для надання таких послуг кваліфікований експерт проводить комплексну технічну оцінку/перевірку як проектної документації, так і безпосередньо об′єкта, виявляє існуючі недоліки та відхилення від норм, розробляє і надає пропозиції щодо шляхів їх вирішення та усунення.

Важливими та актуальними чи не для кожного суб’єкта господарювання є консалтингові послуги у податковій сфері, які включають в себе консультування з питань оподаткування, виявлення податкових ризиків, роз′яснення змін законодавства та, відповідно, правових наслідків таких змін для клієнта, аналіз документації на відповідність діючим правовим нормам та існуючої схеми оподаткування підприємства, проведення податкового аудиту, попереднього правового аналізу проекту запланованого бізнесу тощо.

 

Юридична консалтингова фірма «Шілд» є компетентним фахівцем із надання якісних консалтингових послуг, на постійній основі співпрацюючи з кваліфікованими атестованими/сертифікованими експертами. Ми володіємо достатнім рівнем як теоретичних знань, так і практичних навиків, ідемо в ногу з останніми законодавчими змінами.

Якщо Ви бажаєте розвинути власне ім′я, позиції на ринку або отримати дійсно об′єктивний висновок, якщо Ви потребуєте правового захисту – наші фахівці готові до співпраці на взаємовигідних умовах.

Shield Law consulting firm – це впевнені правові дії сьогодні для безпеки та розвитку Вашого бізнесу завтра.

Є питання? Задавайте їх прямо тут, або пишіть чи телефонуйте нам!

Вас можуть також зацікавити

Розрахунок часу евакуації Відповідно до ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять, евакуація людей під час пожежі  – це вимушене переміщування людей...
Зустріч з очільником Міністерства економічного роз... Європейська Бізнес Асоціація провела Загальну зустріч з очільником Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Представники ЮКФ “Шілд” взял...
Зміни у порядку стягнення аліментів на дитину... 17 травня 2017 року було прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне...
Прихований зміст Законопроекту 4645, або що зачаїл... 12 травня 2016 про призначення нового Генерального прокурора було чутно звідусіль. Інтернет з його новинами, форумами, блогами та соціальними мережами...