Юридичний супровід врегулювання спорів

a

ДОСУДОВИЙ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРУ

ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У ВСІХ ІНСТАНЦІЯХ

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

Перелік напрямків, по яким ми, “Юридична консалтингова компанія Шілд” здійснюємо юридичний супровід досудового порядку врегулювання спорів, розгляду справ у судах загальної юрисдикції всіх інстанцій, а також виконавчого провадження, є досить широкий, зокрема, він охоплює представництво інтересів клієнтів у наступних категоріях:

  • житлові спори (визнання права власності на квартиру, будинок, виділ частини квартири чи будинку в натурі, примусове виселення, вселення та ін.);
  • стягнення боргів (у тому числі стягнення боргу по розписці);
  • відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди;
  • спори, що виникають з договірних відносин (визнання договорів недійсними, неукладеними, розірвання договорів, угод та ін.);
  • спори з банками та фінансовими установами (розірвання депозитних договорів, повернення депозитних вкладів, розірвання кредитних договорів);
  • захист прав споживачів;
  • трудові спори (спори, що виникають при порушенні прав як працівника, так і роботодавця в разі зловживання співробітником своїми правами);
  • сімейні спори (розірвання шлюбу, повний супровід процесу розлучення, поділ спільно набутого майна як в судовому, так і в договірному порядку, стягнення аліментів, зменшення розміру встановлених аліментів, інші види справ, які підпадають під юрисдикцію Сімейного кодексу України.);
  • здійснюємо складання претензій, скарг, підготовку позовних матеріалів, клопотань, інших процесуальних документів, представництво у судових засіданнях, розробляємо тактику ведення справи для осіб, які виявляють бажання самостійно вести судову справу, проводимо надання попередньої юридичної консультації, яка полягає у вивченні документів з метою визначення доцільності подальшого звернення до суду.

ВИНИКЛИ ПИТАННЯ – ЗАДАЙТЕ ЇХ СПЕЦІАЛІСТУ!

Як побудувати сонячну станцію
Чи можуть громадські організації здійснювати підприємницьку діяльність?
Критерії ризиковості
Позиція Верховного Суду щодо оскарження дій інспектора ДФС, які полягають у складанні протоколу про адміністративне правопорушення.
Непередбачувані та неймовірні пригоди податкових накладних
Поговоримо … про дату надходження валютної виручки?