Консалтингові послуги у сфері систем менеджмента якості

 

  • розробка документації системи менеджмента якості у відповідності до стандарту ISO 9001
  • впровадження системи менеджмента якості та підготовка організації до сертифікації
  • впровадження процесного підходу в системі менеджмента якості для вдосконалення бізнес-процесів організації з використанням циклу PDCA при загальній зосередженості на ризик-орієнтованому мисленні
  • проведення внутрішнього аудиту системи менеджмента якості шляхом залучення консалтингової компанії
  • індивідуальне консультування вищого керівництва організації з питань розробки, впровадження, підтримання і постійного вдосконалення сустеми менеджмента якості на підприємстві
Позиція Верховного Суду щодо оскарження дій інспектора ДФС, які полягають у складанні протоколу про адміністративне правопорушення.
Непередбачувані та неймовірні пригоди податкових накладних
Поговоримо … про дату надходження валютної виручки?
Фіктивне підприємництво та доречність застосування практики Європейського суду з прав людини у справах Інтерсплав проти України, «Булвес» АД проти Болгарії і Бізнес Супорт Центр проти Болгарії
Звільнений з держслужби не значить звільнений від кримінальної відповідальності???
Думки щодо можливості “покарання” для недобросовісних ліцензіатів