9:00 - 18:00

Ми працюємо: Пон. - П'ятн.

068 793-72-67

Телефонуйте для консультації

Пожежна, техногенна безпека та цивільний захист

Для власників і служб експлуатації будівель і споруд:

 • супровід суб’єкта господарювання під час проведення органом державного нагляду контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту планових (позапланових) заходів (перевірок);
 • розгляд, аналіз та обґрунтування актів, приписів, наказів, розпоряджень, виданих органом державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
 • підготовка проектів листів, запитів, скарг, повідомлень до центральних органів виконавчої влади;
 • надання методичних консультацій щодо законності застосування заходів реагування до суб’єкта господарської діяльності;
 • оскарження нормативно-правових актів індивідуальної дії, винесених за   результатами проведених планових (позапланових) заходів (перевірок) в адміністративному та судовому порядку;
 • представництво інтересів у судах у спорах щодо застосування заходів реагування;
 • постійний моніторинг змін у законодавстві, їх роз’яснення, аналіз наслідків таких змін для суб’єкта господарської діяльності;
 • проведення розрахунку часу евакуації людей із будинків та споруд під час пожежі;
 • розрахунок оцінки класу вогнестійкості будівельних конструкцій розрахунковим методом;
 • здійснення розрахунку категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою;
 • обґрунтування протипожежних відстаней між будинками, спорудами, зовнішніми установками, технологічним обладнанням, між складуваннями матеріалів розрахунковим методом;
 • розроблення рекомендацій, інструкцій з питань пожежної безпеки для приміщень, дільниць, будинків щодо їх безпечної експлуатації;
 • проведення ідентифікації потенційно-небезпечного об’єкта з подальшим супроводженням в органах ДСНС;
 • проведення ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки;
 • проведення паспортизації потенційно-небезпечного об’єкту;
 • розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій; розробка спеціальних заходів протиаварійного захисту відповідно до ПЛАС; розробка технічної та експлуатаційної документації для захисних споруд цивільного захисту, планів реагування на надзвичайні ситуації (якщо на об’єкті працює більше 50 осіб), інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (якщо на об’єкті працює 50 та менше осіб);
 • проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах;
 • навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки;
 • проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту;
 • виконання функцій спеціально уповноваженої особи з питань цивільного захисту на об’єкті.

Замовникам будівництва та проектним організаціям:

 • надання консультацій щодо застосування проектних рішеньз пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту під час проектування будинків і споруд (визначення систем протипожежного захисту, доцільності влаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, систем оповіщення);
 • допомога у підготовці обґрунтування у разі вимушених відхиленьвід протипожежних вимог, будівельних норм та правил при проектуванні будинків і споруд, та розробка концептуальних рішень у випадку відсутності таких будівельних вимог;
 • надання консультацій щодо порядку проходження погоджень проектних рішень з вимушеними відхиленнями від протипожежних вимог будівельних норм;
 • попередній розгляд та аналіз проектної документації на будівництво об’єкта при направленні її на проходження експертизи в проектній організації та супроводження такого проходження експертизи;
 • розробка розділу проекту (окремого проекту) інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
 • проведення розрахунку часу евакуації людей із будинків та споруд під час пожежі;
 • розрахунок оцінки класу вогнестійкості будівельних конструкцій розрахунковим методом;
 • здійснення розрахунку категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою;
 • обґрунтування протипожежних відстаней між будинками, спорудами, зовнішніми установками, технологічним обладнанням, між складуваннями матеріалів розрахунковим методом;
 • моделювання проїздів для пожежних автомобілів до будинків і споруд та побудова епюр обслуговування пожежними автодрабинами і автопідіймачами;
 • моделювання процесів горіння.

ВИНИКЛИ ПИТАННЯ – ЗАДАЙТЕ ЇХ СПЕЦІАЛІСТУ!